Polityka prywatności

Informujemy, iż Administratorem Twoich danych osobowych jest Hungaricum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (adres: 01 – 172 Warszawa, ul. Mikołaja Wierzynka 5/19, e-mail: info@hungaricumgroup.com). Twoje dane osobowe możemy udostępnić m.in. podmiotom z naszej Grupy Kapitałowej oraz podmiotom świadczącym nam usługi serwisowe. Twoje dane będą przetwarzane przez właściwy okres niezbędny do realizacji. Przysługuje Ci również prawo dostępu do twoich danych, do ich sprostowania, prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji celu w jakim są zbierane.